schließen

Einkaufswagen

Sake Avo Maki

Sake Avo Maki

0 €3.50
Menge:
+

Lachs, Avacado

B,S,1,2,3,4,6,11,12,14

EXTRA SUSHI-ZUTATEN

UPSELL PRODUKTE