schließen

Einkaufswagen

Sayna Set 22 Stk.

Sayna Set 22 Stk.

€14.20
Menge:
+

8 Stk. Inside Out Roll Kani Avocado(Massago)6 Stk. Spicy Tekka Maki6 Stk. Kappa Maki2 Stk. Nigiri Sake

B,S,1,2,3,4,6,11,12,14

EXTRA SUSHI-ZUTATEN

UPSELL PRODUKTE